Mobirise
create a web page for free
Mobirise
Mobirise

Het is mogelijk om het oeroude concept van vakmanschap te vertalen naar een moderne werkomgeving. Zowel de werknemer als de werkgever heeft daar belang bij. Voor de eerste heeft het gevoel ‘vakkundig te zijn’ een positief effect op identiteit en zelfrespect, voor bedrijven is het vakmanschap van de medewerker nog altijd een belangrijke pijler in het competitief vermogen.

In de hectiek van de huidige ontwikkeling van bedrijven en beroepen zal die aandacht voor het vakmanschap vooral door bedrijven zelf moeten worden georganiseerd. Dat kan als bedrijven methodisch aandacht aan het vakmanschap besteden en gericht werken aan een professionele bedrijfscultuur. ‘Coaching van vakmanschap’ is zo’n methodische aanpak. 

'Coaching van vakmanschap' is meer dan het organiseren van een opleiding. Het is een proces dat ingrijpt op de structuur en de cultuur van het bedrijf waarbij verschillende geledingen in het bedrijf betrokken zijn. Daarom start zo’n project altijd met een gedegen oriëntatie vooraf naar de startsituatie en naar het nut en de noodzaak. Dan volgt een profilering van het vak, waarin een beschrijving van het specifieke vakmanschap wordt opgesteld. De volgende fase staat de overdracht centraal: wat moeten we leren, trainen en coachen en hoe doen we dat? Zowel voor de bestaande medewerkers als voor de nieuwe. De laatste fase is de borging: hoe kan het vakmanschap worden bestendigd en wie speelt daarbij welke rol?  

Als deze vorm van coaching ingang krijgt in bedrijven, biedt dat wellicht ook een nieuw perspectief in de vraagstukken rondom ‘een leven lang leren’ en de ‘aansluiting van het beroepsonderwijs op de praktijk’. 

Mobirise

QUICK -SCAN

Laat uw organisatie scannen op de 'Professionele cultuur' en de mogelijkheid voor het 'Coachen van Vakmanschap'.

Voor een vrijbijvend gesprek: stuur een mailtje of bel (0) 6 53 37 1646 

Mobirise

Coaching van Vakmanschap

Over oude waarden in nieuwe tijden

In dit boek wordt de achtergrond en opzet van de methodiek  beschreven.

Mobirise

Vakprofiel

Een handzame beschrijving is een belangrijke eerste stap om het vakmanschap de aandacht te geven die het verdient. 

Voor een vrijbijvend gesprek: stuur een mailtje of bel (0) 6 53 37 1646. 

Mobirise

Waarom?

Het vakmanschap moet worden overgedragen aan nieuwe  generatie.

Mobirise

Waarom?

Aansluiting van het beroepsonderwijs op de praktijk moet beter.

Mobirise

Waarom?

De motivatie en de betrokkenheid van het personeel verbeteren.

Mobirise

Waarom?

Werk moet beter worden uitgevoerd, er zijn belangrijke veranderingen. 

Mobirise

Waarom?

Om bij blijven met de ontwikkelingen is er behoefte aan een lerende organisatie.

© Coaching van Vakmanschap is een project van WijdevenAdvies
Wijdevenadvies.nl

Mobirise